A NOK több mint 100 kiadvány olvasóközönségét méri.

-          33 hetilap/kétheti lap

-          35 magazin (havi, kéthavi, negyedéves)

-          19 regionális napilap

-          26 regionális lap

Az átlagolvasó a NOK-ban mért lapok közül az elmúlt 12 hónap során átlagosan 6,7 lapot olvasott.