A mintaszerkezet követi a KSH mindenkori legfrissebb népesség-adatait. Ilyen adatnak számít a Népszámlálás, a Microcenzus valamint ezen adatfelvételek között a népességre vonatkozó továbbvezetett adatok. A minta reprezentatív a 15 éves és idősebb, magyarul beszélő, Magyarországon élő népességre.

A mintakeret évente készül el. A mintakeret nem, kor, megye településtípus és településnagyság szerinti reprezentativitást biztosít. A minta kétlépcsős, rétegzett, valószínűségi minta. A végleges mintaszerkezetet a TNS-Hoffmann – Mediameter kutatói konzorcium készíti el és a Megrendelő hagyja jóvá.

A mintavételi pontok száma egy-egy negyedév során minimálisan a következő:

Budapesten és minden megyeszékhelyeken készül interjú minden negyedévben, így itt együttesen 23+18=41 mintavételi pont van.

Egyéb városokból minimum 50-et, községekből pedig 150-et kell használni negyedévente. A mintavételi pontok száma negyedévenként legalább 240, a települések száma pedig legalább 220. Ez éves szinten minimálisan 650 települést jelent.

A mintában szereplő városok neve az adatfelvételt megelőzően, illetve az alatt nem kerülhet az ügyfelek körében nyilvánosságra, amely érdekében a kutatók minden elvárható intézkedést megtesznek és csakis a Megrendelő ellenőrzésre feljogosított és titoktartást elfogadó képviselőjének adhatnak át erről információkat.