Az adatfelvétel során a hét minden napjára azonos mennyiségű interjú jut (egyenletes eloszlás), melyet úgy lett kialakítva, hogy minden adatszolgáltatási időszakban (negyedévente) az egyes napokon a megkérdezettek kor/nem szerint arányos mintát biztosítsanak.

Az adatfelvétel során, az esetleg kiesett főcímek helyett ugyanolyan elvi alapon, véletlen kiválasztás során meghatározott, fő demográfiai jellemzőiben a főcímmel megegyező pótcímeken készültek el az interjúk. A kieső/meghiúsult interjúkat az adott hónapon belül a következő heteken a hét ugyanazon napján kerülnek pótolásra.