A NOK kivitelezése kapcsán számos ellenőrzési szabályt kell betartania a TNS-Hoffmann – Mediameter kutatói konzorciumnak annak érdekében, hogy valamennyi ügyfél számára megnyugtató legyen a kutatás kivitelezése.

A NOK adatfelvételének ellenőrzési rendszere két részből tevődik össze:

(1)   az adatfelvételi ellenőrzésből

(2)   számítógépes ellenőrzésből.

A többfázisú ellenőrzési rendszer feladata, hogy kiszűrje, és ezáltal minimálisra csökkentse a hibás adatok rögzítését, illetve felhasználását.

Az MBH vállalta, hogy az ESOMAR (a piackutatók nemzetközi szakmai szervezete) minden médiakutatásra és adatfelvételi eljárásra vonatkozó előírását betartja a felmérés során.

A két kutatóintézet csak olyan kérdezőbiztosokat alkalmaz, akiket kérdezői tanfolyamokon kiképzett. Az adatfelvételi osztályokon belül működik az ellenőrzési csoport. A csoport feladata az ellenőrzési tervek kidolgozása, az ellenőrzések végrehaj/ta/tása és az ellenőrzési eredmények visszacsatolása. Az ellenőrzés a következő elemeket tartalmazza:

  • kérdezőnként a blokkidő elemzés;
  • telefonos ellenőrzés – 15%;
  • személyes ellenőrzés;
  • térképes ellenőrzés a pótcímekre

A feltárt hibákat előfordulási gyakoriságuk, elkövetési munkafázisuk és elkövető személyek szerint ellenőrzik. Az instruktorok részletes, írásos dokumentációt kapnak az ellenőrzés eredményéről a saját munkatársaikra lebontva.

Az adatfelvétel ellenőrzést követi a számítógépes ellenőrzés. Az elkövetett összes hiba alapján átlaghibapontok jönnek létre a különböző faktorokban és így az átlaghibapontokhoz viszonyítva a kérdező munkáját folyamatosan értékelik.